Tickets

Kaspar Nummert: meie kasv ei ole loogiliselt seletatav, aga see ongi äge!

Kaspar Nummert: meie kasv ei ole loogiliselt seletatav, aga see ongi äge!
Avaldatud: 20. June 2022
Kategooria(d): Interview

Sõbralt Sõbrale näol on tegu hetkel Eesti suurima sotsiaalse ettevõttega. Kuidas selleni jõuti, milliseid õppetunde on saadud ning paljust muust räägib kaupluseketi tegevjuht Kaspar Nummert. 

Sõbralt Sõbrale sai alguse ühest Annemõisa 2 aadressil asunud nn “keldrikaltsukast”. Omal ajal sai see kauplus kuulsaks kui “ülelinna kaltsukas” ning 2006. aastani oli ka brändi nime lihtsakoeline “Kasutatud riided”. 

Umbes samal ajal hakkas ettevõtmine tasapisi ka keldrist välja kasvama ning kaupluseid tekkis juurde. Meelis Kibuspuu seatud eesmärk müüa miljoni krooni eest kasutatud asju muutus järjest reaalsemaks ning märgates kogukonda enda ümber, nägi Sõbralt Sõbrale vajadust aidata abivajajad, kes mingil põhjusel on olemasolevatest tugisüsteemidest välja pudenenud. 

Tänaseks on Sõbralt Sõbrale müügikäibelt ammu möödas miljonist kroonist ning ka eurost. Lisaks sellele, et kaupluseid on tulnud juurde, on kasvanud ettevõtte sotsiaaltöö pool. Ja seda kõike on nad saanud teha tänu inimestele, kes on ühinenud Sõbralt Sõbrale missiooniga ning tulnud vabatahtlikuna appi. Või siis annetanud korras ja puhtaid asju, mida ise enam ei vaja või teinud oma ostud nende kauplustest.

Kaspar, millal ja miks liitusid Sõbralt Sõbrale tiimiga?

Liitusin Sõbralt Sõbrale tiimiga 2018. aastal. Liitumist ajendas tol hetkel kaks perspektiivi. Ühelt poolt oli selleks missioon, mis endise tegevjuhi Meelis Kibuspuu sõnade läbi kostis kohe suurelt ning mõjusalt – aidata abivajavaid lapsi, noori ja peresid. Ning teiseks elavad näited sellest, kuidas seda aastaid on tehtud: sünnipäevad lastele, kes pole kunagi sünnipäeva pidanud; laagrid lastele, kelle kodune keskkond ei ole turvaline jne. 

Kuulsin, kuidas Sõbralt Sõbrale läheneb igale inimesele individuaalselt ja tahab selle inimese elus positiivset muutust tuua. See lähenemine erines minu jaoks klassikalisest abistamisest, kus lahendatakse konkreetne vajadus ilma tausta uurimata. Minu jaoks on oluline, et tööl oleks ka mingi laiem mõju ja seda on Sõbralt Sõbrale töös igapäevaselt ja palju!

Milline on aastate jooksul olnud sinu isiklik karjäärialane areng ettevõttes?

Tiimiga liitudes olin Leedu suunal arendusjuht ning lisaks Tartus kahe kaupluse juhataja. Meie suurusele ettevõttele omaselt jagus ülesandeid aga rohkem kui kaupluste juhatajana ning Leedu arendusjuhina oleks ette kujutanud.

2020. aasta alguses oli aga üks kohtumine, kus Meelis tegi mulle ettepaneku vahetada kaupluste juhataja roll kaupluseketi juhataja rolli vastu. Kuigi pakkumine kõlas äärmiselt suurelt ja hoomamatult, võtsin selle loomulikult vastu! Sellele järgnevalt on olnud mitu erinevat perioodi osaliselt paralleelselt ning osaliselt järjestikku: sisseelamise aeg uude rolli, prioriteetide kaardistamine ning tegevuskava koostamine, järjepidevuse tagamine, koroonapandeemiaga seonduv väljakutsete rohke aeg ja nõnda edasi. Karjäärialane arenguhüpe oli küll väga suur, aga kindlasti olen juhina jätkuvalt enda arengu päris alguses ja katsun hoida nende ligi, kes on targemad ja kogenumad. 

Lisaks tööalasele ja karjäärile on minu jaoks oluline ka vabatahtlikuna kaasaaitamine, mis on alati käinud mu elu juurde ning olenevalt eluperioodist võtnud vahest sama palju aega kui töö. Mulle meeldib aidata ning kuigi eluks on raha vaja, siis enda aja andmine tasuta millegi hüvanguks on seda väärt. Need kontaktid, uute asjade proovimised … positiivne laeng garanteeritud!

Mis on sinu arvates see miski, mis on aidanud Sõbralt Sõbrale kasvada Eesti suurimaks sotsiaalseks ettevõtteks?

Ma arvan, et neid seoseid saaks tuua välja erinevaid, kuid eks tagantjärele teadus ongi täppisteadus. Usun, et nii minu kolleegid kui ka eelkäijad nõustuvad, et igaüks meist on igapäevaselt proovinud anda 110%, seda kas siis kaupluses või kontoris töötades, annetades või olles vabatahtlik ning seeläbi ongi hea asi heal pinnasel orgaaniliselt kasvanud. 

Ma usun, et just tänu inimlikule soovile midagi teiste heaks teha on meie kauplused saanud tegutseda ja abivajajaid aidata. Kui panna hoolimine ringlema, siis tuleb see ka ringiga tagasi. Näiteks momentides, kus 110 protsendist panustamisest on jäänud väheks, on sündinud ka erinevaid suuremaid ja väiksemaid imesid. Selle eest tuleb tänada Jumalat, sest Sõbralt Sõbrale kasv ei ole päris loogiliselt seletatav. Aga aga see ongi äge! 

Konkreetselt aga tooksin küsimusele vastates välja kolm punkti:

1) meie missioon on olnud algusest peale julge ja suurem, kui me suudame enda positsioonist lähtuvalt inimlikult täita;

2) oleme teinud julgeid otsuseid ning pole kunagi eelistanud turvalist teed. Julged otsused tulenevad meie sihist ja missioonist, millele meie meeskond on pühendunud. Usun, et see paneb nii üksikisikuid kui ka meeskondi tegema tööd kirglikult ja rõõmsa südamega. Positiivne ning jaatav hoiak on nakkav;

3) oleme end mõtestanud inimesekeskselt – küll kõik muu ettevõtluseks vajalik tuleb järele, kui inimesed tunnevad end väärtustatuna ning saavad teha asju, millel on mõju.

Millised on olnud meeldejäävamad õppetunnid ja ka õnnestumised Sõbralt Sõbrale tegevjuhina?

Õppetunde tuleb iga päev ja õnneks ühtegi klassikalist või väga negatiivsest sündmusest ajendatud õppetundi ei olegi saanud. 

Üks ajaga saabunud selgus on aga see, et kuigi sotsiaalse ettevõtluse sektoris võime end suureks nimetada, siis Eesti mastaabis on meie hääletoru endiselt väikesevõitu. Tuleb hoida kokku omasugustega ja leida ka häid koostööpartnereid, kellega koos sotsiaalset ettevõtlust ning keskkonnasõbralikku mõtteviisi edasi arendada. Ehk siis probleemi tekkides on lahenduseks laiem võrgustik, mitte omaette nukrutsemine.

(Loodetavasti) nüüd vaikselt lõppevas koroonapandeemia ajastus on kõige suurem õnnestumine olnud ettevõttesisene koostöö ja ühispingutus. See on andnud kinnitust, et meil on tööl tugeva missioonitundega inimesed, kes on südamega asja juures ning valmis pingutama ka siis, kui töö pole enam endisel ja tavapärasel kujul võimalik. 

Väiksemaid ja suuremaid õnnestumisi on aga hulganisti: missiooni laiem kandepind ning kasvanud võimekus teha head, järjest kasvav vabatahtlike arv, koostöö arendamine kohalike omavalitsuste ning sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtete tasandil, kaupluste visuaalne värskendus, uus särav koduleht, nõustamiskeskuse uued hubased ruumid, Hoolime Koos lastele uued turvalised keskkonnad ja tegevusgrupid, Narva lastetoa laienemine. Seda nimekirja võiks vabalt jätkata.

Üks aga on kindel: tegevjuhina õnnestud siis, kui töötajad õnnestuvad ning ettevõttel läheb järjest paremini. Siis saab rahulikult öösel magada ning muretult õhtul meilikasti kinni panna.

Sõbralt Sõbrale soovib „luua võimalusi headeks muutusteks“. Mis on võimaluste loomise juures olnud suurima väljakutse?

Meie unistus on, et keegi ei jääks oma murega üksi. Suurim väljakutse ongi olnud leida üles need abivajajad, kes ise ei küsi, aga samas vajavad väga, et keegi neid märkaks ja abikäe ulataks. Siinjuures olemegi tänulikud, et inimesed aitavad üha enam meie missiooni ning võimalusi levitada. Aga samas mitte ainult infot levitada, vaid järjest rohkem tahetakse ka appi tulla, et abi jõuaks abivajajateni. Üheskoos kogukondadega jõuame rohkem. 

Lisaks taaskasutuskauplustele on ka Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus. Kuidas sündis selle idee?

Usume, et siiras soov kaasinimesi toetada väljendub nende märkamises, kuulamises ja praktilises aitamises. Füüsiline ja vaimne tervis käivad käsikäes.

Elukeeristes tekib tihti tunne, et kõik on lõplikult metsas ja jääb igavesti nii, sellistel aegadel on oluline mitte jääda üksi. Esimese sammu tegemine oma vaimse tervise eest hoolitsemise suunas võib olla elumuutev. 

Ja et abi oleks võimalikult jätkusuutlik, soovime, et psühholoogiline nõustamine oleks kättesaadav võimalikult varakult. See aitab üles ehitada enesekindlust ja õppida toime tulema oma emotsioonide ja käitumisega ning neid analüüsida. Seetõttu pakume Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskuses kuni 19-aastastele noortele nõustamist tasuta.

Eesti suurima sotsiaalse ettevõtte tiitel on saavutatud. Kuidas edasi? 

Meie eesmärk pole kunagi olnud kasvada kõige suuremaks. Esmärk on olnud jõuda võimalikult paljude abivajajateni ning teha seda viisil, kus aitame igat inimest jätkusuutlikult, mitte ainult ühekordselt. Tulevikus soovimegi just sellega edasi tegeleda ning kaasata missiooni üha rohkem inimesi. Samuti soovime läbi Hoolime Koos ringluse veelgi enam edendada taaskasutus- ja heategevuslikku mõtteviisi ja elustiili. Usume siiralt, et hea eeskuju on nakkav!

Intervjueeris: Yvonne Bikejev

Impact Dayl avab Sõbralt Sõbrale teemat “Heategevusest ja taaskasutusest elustiil: miks ja kuidas?”.

Join with nearly 2000 impacters & get inspired!

Would you like to receive valuable content about sustainabilty and creating impact? Want to ASAP get news about our freshly announced awesome speakers and updates in the program? Sign up and we'll send you an inspiring letter twice a month at most!