Tickets

Kadi Kenk: ainult eeldustega süsteemseid muutuseid ühiskonnas ei juhi

Kadi Kenk: ainult eeldustega süsteemseid muutuseid ühiskonnas ei juhi
Published: 13. May 2022
Categories: Interview

Kadi Kenk on naine nagu orkester. Ta on Teeme Ära Sihtasutuse juhatuse liige, kogenud koolitaja, avalik kõneleja ja osalenud aastaid rahvusvahelistes ringmajandust edendavate organisatsioonide töös. Saagem Kadiga tuttavaks!

Mis sind tegutsema motiveerib? 

Mind motiveerib, kui ma tean, et minu panusest on kasu. Midagi võiks muutuda paremaks kõiges, mida teen, isegi (või just eriti) kui see on lihtsalt enda tuju. 

Millal ja kuidas sa jõudsid arusaamiseni, et tahad midagi maailma heaks ära teha? 

Õiglustunne ja taotlus aidata neid, kellele on liiga tehtud on mind juba väikesest peale n-ö painanud. Esimese teadliku heateo tegin lasteaialapsena, kui kraavi hüljatud kassipoja elule turgutasin ja talle kodu otsisin. 

Kuidas saaks iga inimene maailma paremaks muuta? 

Igasuguse muutuse puhul on võimalus muuta kas iseennast või olukorda, mis meile ei meeldi. Alustama peaks sellest, et kui inimene tahab, et maailm oleks hea (või parem), siis tuleb ennast väga põhjalikult hinnata, et kas on juba võimalik millegi tegemata jätmisegagi hea olla. Näiteks ühekordsete pakendite kasutamise vältimine või ebatervislikust toitumisest hoidumine. Kõige olulisemad asjad on tavaliselt väga lihtsad, klišeed. Aga need on seda põhjusega. Ja ilmselt suurem osa inimesi teab, mis on õige või parem, aga nad ei ole selle teadmise praktiseerimises lihtsalt järjepidevad. 

Mis on sinu jaoks mõju ja mida kujutab endast selle mõõtmine? 

Mõju on tagajärg millegi tegemisele või tegemata jätmisele. Endamisi mõtlen tihti, et mis saaks siis, kui kõik teeks ‘nii’. Ja see loob väga selge pildi, kas mõni tegevus või asi on oma olemuselt halb, hea või õigustatav. 

Kes peaks (eriti) enda mõju mõõtma ja miks on oluline seda teha?

Inimese olemasolu nõuab kompromissi. Teadvustamist, et meie olemasolu põhjustab kellelegi või millelegi kannatust. Mikrotasandil on see loomulik. 

Looduses ongi pidev konkurents. Arengut ei toimuks, kui erinevad liigid teineteisele väljakutset ei esitaks. Küll aga oleme ühiskonnana organiseerunud ja korraldanud asju nii, et enam ei seisa me mitte ühe inimese või hõimu püsimajäämise, vaid terve liigi eest. Ja see on looduses ebanormaalne olukord. 

Seega ma arvan, et kohustus oma mõju mõõta on kõigil, kes on võtnud vastutuse ühiskondlikul tasandil (ettevõtted, organisatsioonid, avalikud asutused). Neil tuleb teadlikult oma tegevusega suurendada enda positiivset ja vähendada negatiivset mõju. See on oluline, sest me ei tea, mida me ei tea ja ainult eeldustega me süsteemseid muutuseid ühiskonnas ei juhi. 

Need, kelle kätte on koondunud usaldus, on ka suurema hoolsuskohustusega. Ainult selline saab olla läbipaistev ja kestlik ühiskond. Selline, kus ei jäeta kedagi maha (vt ÜRO kestliku arengu eesmärke). 

Milline tsitaat sind kõige paremini iseloomustab?

“Kui sa ei oska seda seletada lihtsalt, siis sa ei saa sellest piisavalt hästi aru.” – A. Einstein.

Intervjueeris: Yvonne Bikejev

Impact Dayl avab Kadi teemat “Kuidas näidata, et su tegevus muudab maailma paremaks (nii, et mõjust saavad aru ka teised. Aga eeskätt sa ise!)”

Check out more

Join with over 2000 impacters & get inspired!

Would you like to receive valuable content about sustainabilty and creating impact? Want to ASAP get news about our freshly announced awesome speakers and updates in the program? Sign up and we'll send you an inspiring letter twice a month at most!