Tickets

Kuidas said seotuks mina ise, ettevõtted ja tapeedirull?

Kuidas said seotuks mina ise, ettevõtted ja tapeedirull?
Published: 18. October 2022
Categories: Study

Impact Day tunnuslausest „Act for impact!“ inspireerunud festivali koostööpartner, maailmamuutjaid toetav ärinõustamisettevõte Miltton võttis nõuks kraadida, kuidas näevad inimesed iseenda ja oma organisatsiooni rolli maailma positiivsel mõjutamisel. 

Pealava vastas asuval demoalal rullus päeva jooksul lahti üha täienevate ülestähendustega tapeediriba, mis peegeldas osalejate kogemusi maailma positiivsel mõjutamisel. Selgus, et kestlikku arengut mõjutavaid praktikaid rakendatakse nii iseennast, ümbritsevat keskkonda kui majanduse edendamist silmas pidades. Seega väljendub inimeste ja organisatsioonide aktiivsus kogu jätkusuutlikkuse kolmiku (ESG) üleselt. Kolmikmõõde ESG koondab ühe katuse alla keskkonna (E – environment), sotsiaalfookuse (S – social) ja eetilise juhtimise (G – governance) temaatikad ning seda kasutatakse organisatsioonide, ametkondade ja ettevõtete jätkusuutlikkuse mõõdupuuna.

Foto: erakogu

Keskkonnasõbralikust mõtteviisist jätkusuutliku toitumiseni

Isiklikus rollis on tõid inimesed välja sotsiaalse ja hoiakulise sisuga aspektid nagu hoolimine ja positiivsete tegevustega mõju avaldamine. Läbivalt kerkis esile eeskuju jõud – olgu selleks keskkonnahoidlik mõtteviis või rõõmsamad ja enesekindlamad inimesed. Või tsiteerides üht arvamuse avaldajat: „Väikestest asjadest saavad suured ja eeskujuga mõjutame inimesi enda ümber.”

Suur osa keskkonnasäästlikku eluviisi peegeldavatest kogemustest puudutasid toote- ja teenusmajandust puudutavate otsuseid. „Ütlen EI kiirmoele, jälgin oma tarbimist ja jagan enda õpitut pere ja tuttavatega“, „Toitun jätkusuutlikumalt“, „Kasutan tükkšampooni, kannan söögiriistu kaasas“ on vaid mõned näited. Samuti on mindud lihavaba(ma) elu teed, eelistatakse korduvkasutatavaid pakendikitsisid tooteid ning taaskasutatakse tarbeesemeid ja riideid. 

Ja liikumine! Impact Dayle kogunenud inimesed paistsid silma eelistuse ja valmiduse poolest liikuda jalgsi, jalgrattaga või ka ühistranspordiga. Siinkohal tuli alternatiivina esile ka transpordi jagamine tööle/koju, mis kasvavat äärelinnastumist ja mitte kõige ladusamat ühistranspordiühendust arvestades on väga tervitatav nähtus. 

Samuti rõhutati tarkade valikute tegemist – keskkonnahoidlikku mõtestamist ja seejärel otsustamist. Ühiskonnana selle idee kandmine võib meid aidata sammukese lähemale jätkusuutlikule, vastutustundlikule ja sidusale riigile, kus kõigil on võrdne võimalus ennast teostada.

Impact Day raames korraldati ka Milttoni, SpeakSmarti ja Eesti Päevalehe Roheportaali koostöös Mõjukõneleja konkurss, mille raames otsiti kindla nägemusega ning positiivset mõju kiirgavaid kõnepidajaid. Sel aastal valiti mõjukaimaks kõnelejaks visuaalne praktik ja haridusinnovaator Kati orav. Katit ootab nüüd muuhulgas osalemine Milttoni Juhi mõju kasvuprogrammis, mille eesmärk on vastata küsimusele “mida ühiskond minult ja minu organisatsioonilt ootab ning kuidas ma iseenda kaudu mõju loon?”.

Sõnapilv: väljavõte tähelepanekutest. Autor: Miltton.

Vastutustundlikkus kui läbiv märksõna

Ettevõtete paratamatult suurem toimemõju kallutas kaalukausi eelkõige vastutustundliku äritegevuse poole. „Tõestame numbritega, et hea ühiskonnale on hea ettevõtlusele“ võtab mõtteviisi tabavalt kokku. Oli näha, et Impact Dayle olid kokku tulnud ettevõtted, kelle eesmärk on läbi IT ja innovatsiooni leida uusi lahendusi, et maailm meie ümber oleks rohelisem, tarbimine kontrolli all ja tooraine loodussõbralik.

Lisaks organisatsioonisisestele tegevustele ja otsustele nagu „Tellime sündmustele ainult või rohkem vegan toite“, „Merch võimalikult öko!“, „Inimest toetav paindlik tööaeg“ triumfeerisid tegudenimistus hooandmistegevused nagu roheidude ja organisatsioonide toetamine ning nendesse investeerimine. Kontraargumendina toodi välja, et just needsamad investeerijad ja hoolükkajad vajavad ESG-alast nõu. Viimasega oskab teiste seas appi tulla Milttoni vastutustundliku ettevõtluse tiim, kes muuseas ka jätkusuutlikku raporteerimisega seotud segadusrägastikku hiljuti lahti harutas

Oluline faktor organisatsioonide edus on inimeste teadlikkus ja mõistmine, miks muutust vaja on. Selle tõstmiseks ilmutasid Impact Day-l osalejad valmidust panustada noorte vastutustundlikkuse arengusse. Leiti, et lastes ja noortes tasub arendada ettevõtlikku meelelaadi, luua neile võimalusi oma ideid ja eesmärke täide viia ning tagada ka hariduse kohanemisvõimelisus. Üks osa sellest on ebavõrdsuse vähendamine – ikka selleks, et ettevõtluse võimalused, haridus, transport ja ühiskondlik kaasatus ei peaks sõltuma majanduslikust jõukusest, erivajaduse puudumisest ega vähemusse mittekuulumisest. Ettevõtted mudivad oma saadikute sõnul suhtumist ka läbi ühiskonna mõttelaadi muutmise. 

Kui „Usk võimatusse“ ja „Julgus olla eestvedaja rollis“ jõudsalt elavad, siis mis võiks takistada ühe parima startup-keskkonnana tuntud Eestit võtta juba lähituleviku eesmärgiks juurutada kestlik mõtteviisi kogu ühiskonna tasandil.

Sõnapilv: väljavõte tähelepanekutest. Autor: Miltton.

On rõõm tõdeda, et Impact Day korraldatud sotsiaalset vastustustundlikku ettevõtlust propageeriv sündmus tõi inimestes ja läbi nende ka ettevõtetes välja nende parima – positiivse mõju. Ja seda mõju saame igaüks läbi iseenda ümbritsevale maailmale emiteerida. 

Järgmise rullini!

Artikli autor: Milttoni tiim

Join with over 2000 impacters & get inspired!

Would you like to receive valuable content about sustainabilty and creating impact? Want to ASAP get news about our freshly announced awesome speakers and updates in the program? Sign up and we'll send you an inspiring letter twice a month at most!